Vorming voor bestuurders 'Fusies van vzw's: juridische aspecten'

21 juni 2017
Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS) is één van de drie belangrijke ‘werven’ van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daarom staat de vorming voor bestuurders voor het schooljaar 2017 – 2018 in grote mate in het teken van BOS.  
 
Gedurende het schooljaar zal Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de verschillende regio’s vorming organiseren over de technische nota’s die ter ondersteuning van BOS-processen werden ontwikkeld. In oktober start de reeks met een vorming over de juridische aspecten van de fusie van vzw’s.
 
Maarten Balthau, juridisch stafmedewerker bij de Dienst Bestuur & organisatie, licht tijdens de sessie toe welke contextfactoren bij de keuze voor de ene of de andere fusiemethode bepalend kunnen zijn en hoe de procedures succesvol doorlopen kunnen worden. Uiteraard verwerven de deelnemers ook inzicht in de eventuele voor- en nadelen van de verschillende methodes. 
 

De deelnemers kunnen tot twee weken voordien eigen vragen of casussen bezorgen aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van vorming op de vragen/casussen van de aanwezige deelnemers af te stemmen.  

 

Inschrijven voor de vorming kan via de website Nascholing.be. Je vindt er tevens meer informatie over de data, tijdstippen en locaties.