Vorming organisatiemodellen bij Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting

16 december 2015

In januari 2016 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de regio's een vorming waarbij het nadenken over een goed organisatiemodel uitvoerig verkend wordt. Tijdens deze vorming bespreken we diverse invalshoeken die bij dergelijk denk- en ontwikkelproces belangrijk zijn. Verschillende organisatiemodellen worden toegelicht en de deelnemers bespreken in actieve werkvormen de voor-en nadelen van deze modellen. Een werkwijze om een bestuurseigen vertaalslag te maken wordt voorgesteld. De vorming richt zich tot bestuurders, eventueel vergezeld van hun coördinerend of algemeen directeur. Het thema bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting komt in elke regio in twee parallelle sessies aan bod. Elke sessie heeft een andere invalshoek. Niet alle sessies worden aangeboden in elke regio, maar elke sessie staat open voor geïnteresseerden uit alle regio's.

Hulp nodig bij het inschrijven? Neem contact op met de helpdesk (02 507 07 80 - nascholing [at] katholiekonderwijs.vlaanderen).