Vorming financiële geletterdheid – deel 2

25 november 2020

Deze dagvorming wil leidinggevenden in het katholiek onderwijs zonder financiële vooropleiding leren wat zij moeten weten over financieel beleid om - zonder dat zij gespecialiseerde expertise verwerven – inzichtelijke gesprekken te kunnen voeren over o.m. de begroting en de opvolging ervan, de planning van investeringen, de jaarrekening …

Na afloop van deze opleiding kun je als leidinggevende op een geïnformeerde manier overleggen met de deskundigen binnen de organisatie, het gesprek voeren met de commissaris-revisor over diens taken en vaststellingen en de jaarrekening begrijpen en beoordelen.

Heb je interesse, er zijn nog een aantal plaatsen vrij op 8 en 15 december 2020. Schrijf je snel in via www.nascholing.be.