Voorstellen van de Vlaamse Regering over modernisering secundair onderwijs: toetsing aan de principes van Katholiek Onderwijs Vlaanderen dringt zich op!

03 juni 2016

De modernisering van het secundair onderwijs komt vandaag in de kranten uitgebreid aan bod. Nagenoeg alle krantenkoppen focussen zich op de schrapping van studierichtingen in de tweede en derde graad secundair onderwijs. Uit de reacties van een groot aantal bestuurders en directeurs blijkt een zeer grote ongerustheid.

Deze reductie van studierichtingen is in de eerste plaats een voorstel van de Vlaamse Regering waarover nog overleg zal volgen. Zoals reeds opgenomen in ons persbericht van vorig weekend willen we van dit overleg ten volle gebruik maken. Dit geldt uiteraard ook voor de maatregelen die voor het basisonderwijs van toepassing zijn, evenals de gevolgen van deze voorstellen voor het buitengewoon onderwijs.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal de voorstellen van de minister toetsen aan de eigen principes van 2012, waarover we ruim geconsulteerd hebben. We bieden je een samenvatting van deze principes.

Principieel kan Katholiek Onderwijs Vlaanderen enkel meestappen in een nieuwe architectuur van het secundair onderwijs indien deze leidt tot meer transparantie, elk leerlingenprofiel in het nieuwe studieaanbod zijn gading vindt en de keuze voor de schoolstructuren vrij is.

Op basis van onze grondige studie van 2012 concludeerden ook wij dat het huidige studieaanbod aan reductie en vernieuwing toe is, omdat een aantal studierichtingen niet doen wat ze beloven. Dit geldt zowel voor studierichtingen die voorbereiden op hoger onderwijs als op arbeidsmarkt, of op beide. Deze situeren zich in elk van de huidige onderwijsvormen. Samen met de andere onderwijsverstrekkers engageert Katholiek Onderwijs Vlaanderen zich voluit om een vernieuwd studieaanbod te ontwikkelen met respect voor elk leerlingenprofiel.

Uiteraard zullen we onze bestuurders en directeurs via onze communicatiekanalen verder op de hoogte houden en hen consulteren via onze overleg- en adviesstructuur.