Voorlopig document inschrijving buitengewoon onderwijs

22 januari 2020

Voor een inschrijving in het buitengewoon onderwijs geldt het principe dat het verslag beschikbaar moet zijn bij inschrijving. In het verleden werd beslist dat het ook volstaat om bij inschrijving een voorlopig document van het CLB  voor te leggen. Er werd bevestigd dat die werkwijze verder gezet kan en mag worden. Meer info daarover kun je vinden in de omzendbrieven BaO/2007/02 en SO/2011/03/BuSO.
 
We brengen nog even in herinnering dat het CLB het document enkel opmaakt als het handelingsgericht diagnostisch-traject voor de betreffende leerling is afgerond, maar het verslag nog niet kon gefinaliseerd worden. Het afleveren van dat document houdt ook in dat het verslag zo snel mogelijk gefinaliseerd wordt en aanwezig is op de school voor buitengewoon onderwijs ten laatste op de eerste dag van de lesbijwoning (enkel voor buitengewoon onderwijs type 3 is er daarop een uitzondering met het voorlopig verslag type 3).

Het voorlopig document heeft ook enkel waarde voor de inschrijving in het buitengewoon onderwijs en kan niet gebruikt worden om de leerling onder ontbindende voorwaarde in te schrijven in het gewoon onderwijs.