Vlaanderen Wees Wijs-dag

04 april 2019

De Vlaamse verkiezingen staan voor de deur en de directiecommissie basisonderwijs (DCBaO) schreef voor de komende Vlaamse regering een nieuw memorandum 2019-2024.  In het memorandum pleiten ze prioritair voor ‘voldoende beleidsomkadering in de basisschool’.  Daarnaast is er vraag naar: voldoende werkingstoelagen, voldoende middelen voor infrastructuur en voldoende middelen ter ondersteuning op de klasvloer.

Om het memorandum kenbaar te maken aan de politici, organiseren ze voor de vierde keer een Vlaanderen Wees Wijs – Dag, in aanwezigheid van de Vlaamse voorzitters (van de grootste democratische en relevante partijen) en hun onderwijsdeskundige. Naast directeurs basisonderwijs, nodigen ze ook explciet jou als bestuurder uit.

Lees de uitnodiging voor bestuurders.