Visie 2050: een langetermijnstrategie voor Vlaanderen

22 september 2015

De Vlaamse regering keurde op 18 september 2015 haar conceptnota goed over Visie 2050: een langetermijnstrategie voor Vlaanderen. Daarin is ook aandacht voor levenslang leren en iedereen aan de slag helpen. De cruciale vraag is hoe Vlaanderen de competentie- en talentontwikkeling kan stimuleren om in te spelen op de vraag naar nieuwe competenties in een verschuivende economie en samenleving. Die economische en maatschappelijke gerichtheid is zeker positief, maar men mag niet uit het oog verliezen dat onderwijs ook een belangrijke rol te spelen heeft in de ruimere vorming van mensen.  De conceptnota wordt nu onder andere aan de Vlaamse Onderwijsraad voorgelegd voor advies. Lees de volledige tekst.