Vijftig studierichtingen duaal mogen op 1 september 2018 van start gaan

10 oktober 2017

Op vrijdag 6 oktober 2017 keurde de Vlaamse regering de lijst van vijftig studierichtingen duaal goed, die volgend schooljaar regulier van start mogen gaan. We verwijzen daarbij ook naar het persbericht 'Van stukadoor tot chemisch procesoperator. 55 maal duaal!' van de Vlaamse regering.

De planning- en programmatievoorschriften zijn nog niet gekend, maar naar alle waarschijnlijkheid zal voor dat soort van programmatieaanvragen de aanvraagdatum van 30 november 2017 voor AgODi éénmalig opgeschoven worden naar 28 februari 2018. We beraden ons verder over de stappen die voor de interne planningsprocedure (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC) gezet moeten worden.

Belangstellende scholen kunnen contact opnemen met Eddy Van Autreve.