Verzekering van verpleegkundige handelingen in onderwijs

18 september 2019

In nieuwsbrief 172 publiceerden we de mededeling over verpleegkundige handelingen in onderwijs. Hoewel het wettelijk kader nog op zich laat wachten, heeft IC Verzekeringen intussen onderhandeld met de verschillende verzekeringsmaatschappijen die de schoolpolissen - onderschreven via vzw DOKO - in hun portefeuille hebben, om het burgerrechtelijk aspect van het stellen van medische handelingen te verzekeren. En met succes!

De burgerlijke aansprakelijkheid van de personeelsleden is verzekerd als zij een fout zouden begaan bij het uitvoeren van handelingen binnen het individueel beleidskader. Als het personeelslid zich bovendien zou moeten verantwoorden voor de strafrechter voor een dergelijk schadegeval, zorgt de verzekeringsmaatschappij voor de strafrechtelijke verdediging zodra die in verdenking wordt gesteld. Er kan ook een beroep gedaan worden op die waarborg als de verdachte voorafgaand en tijdens een verhoor wettelijk recht heeft op een advocaat.

Bij vragen kun je het Serviceteam bij IC Verzekeringen contacteren.