Verzekering 'Bekwame helpers'

30 september 2019

In nieuwsbrief 172 publiceerde Katholiek Onderwijs Vlaanderen de mededeling over verpleegkundige handelingen in onderwijs. Hoewel het wettelijk kader nog op zich laat wachten, heeft IC Verzekeringen intussen onderhandeld met de verschillende verzekeringsmaatschappijen die de polissen BA Onderwijsinstellingen - onderschreven via de vzw DOKO (vroeger vzw IRO en ServiKo) - in portefeuille hebben, om het burgerrechtelijk aspect van het stellen van die gedelegeerde verpleegkundige handelingen aan bekwame helpers te verzekeren. En met succes!

De burgerlijke aansprakelijkheid van de personeelsleden die handelen als ‘bekwame helper’ is voortaan verzekerd als zij een fout zouden begaan bij het uitvoeren van gedelegeerde verpleegkundige handelingen binnen een individueel beleidskader. Vereist is dat de bekwame helper daartoe de nodige vorming gekregen heeft, de gedelegeerde handelingen ingeschreven zijn in een individueel zorgplan of beleidskader en de handelingen uitgevoerd worden onder toezicht en verantwoordelijkheid van de betrokken gezondheidszorgbeoefenaar.

Als het personeelslid zich bovendien zou moeten verantwoorden voor de strafrechter voor een dergelijk schadegeval, zorgt de verzekeringsmaatschappij voor de strafrechtelijke verdediging zodra hij/zij in verdenking wordt gesteld. Er kan ook een beroep gedaan worden op die waarborg als de verdachte voorafgaand en tijdens een verhoor wettelijk recht heeft op een advocaat.

De scholen die via vzw DOKO een dergelijke polis lopen hebben, zullen eerstdaags van IC Verzekeringen een bijvoegselbrief ontvangen waarin die dekking bevestigd wordt. Dankzij onze makelaar IC Verzekeringen is de dekking bovendien zonder bijpremie verworven.

Bij vragen kun je het Serviceteam bij IC Verzekeringen contacteren.