Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs

06 december 2017

We herinneren aan de beperking die geldt voor vervangingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs. Als de afwezigheid van een gesubsidieerd personeelslid start binnen de periode van 14 kalenderdagen voor (of tijdens) de herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie, dan kan een tijdelijke vervanger pas aangesteld en gesubsidieerd worden vanaf de eerste dag na die korte vakantie.

Concreet: de kerstvakantie begint officieel op maandag 25 december 2017. Als een afwezigheid start op of na maandag 11 december, dan kan een vervanger pas vanaf maandag 8 januari 2018 worden aangesteld. Voor het secundair onderwijs vind je verdere informatie in de mededeling Tijdelijke vervanging van gesubsidieerde personeelsleden in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en het schema voor het so. Voor het volwassenenonderwijs raadpleeg je de mededeling Tijdelijke vervanging van gesubsidieerde personeelsleden in het volwassenenonderwijs en het schema voor het vwo. Je kunt ook altijd terecht bij de dienst_personeel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen, tel. 02 507 07 01.