Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs

03 oktober 2017

We herinneren aan de beperking die geldt voor vervangingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs. Als de afwezigheid van een gesubsidieerd personeelslid start binnen de periode van 14 kalenderdagen voor (of tijdens) de herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie, dan kan een tijdelijke vervanger pas aangesteld en gesubsidieerd worden vanaf de eerste dag na die korte vakantie.

Concreet: de herfstvakantie 2017 begint officieel op maandag 30 oktober. Als een afwezigheid start op of na maandag 16 oktober, dan kan een vervanger pas vanaf maandag 6 november aangesteld worden.

Voor het secundair onderwijs werd de mededeling Tijdelijke vervanging van gesubsidieerde personeelsleden in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs geactualiseerd en aangepast aan de vakantieperiodes van het schooljaar 2017-2018. Daarnaast is de schematische voorstelling voor het so een handig instrument om na te gaan of een gesubsidieerd personeelslid al dan niet kan vervangen worden. Voor het volwassenenonderwijs raadpleeg je de mededeling Tijdelijke vervanging van gesubsidieerde personeelsleden in het volwassenenonderwijs en het schema voor het vwo. Je kunt ook altijd terecht bij de dienst_personeel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen, tel. 02 507 07 01.

De vermelde beperking geldt niet voor het ambt van directeur en voor geen enkel ambt in het basisonderwijs of in de internaten.