Versoepeling maatregelen rond verlaten school

22 maart 2016

De maatregelen rond het verlaten van de school zijn versoepeld. Schooldirect meldt het volgende: “Probeer de leerlingen op het einde van de schooldag zo veel mogelijk ‘druppelsgewijs’ de school te doen verlaten en niet gelijktijdig. Geef leerlingen ook de boodschap om niet aan de schoolpoort te blijven hangen. Dit geldt ook indien er maar een halve lesdag voorzien is of een ander dagregime (bv. examens).”