Verplichte taalscreening voor basis- en secundair onderwijs

08 september 2015

Secundaire scholen moeten net als lagere scholen vanaf 1 september 2014 alle nieuwe leerlingen verplicht screenen om zicht te krijgen op hun taalvaardigheid. Schoolteams denken daarbij na over hun aanpak, zowel voor de ‘taalscreening’ zelf als voor wat er daarna op school moet gebeuren, en over welke acties ondernomen kunnen worden.

  • Schoolteams van het basisonderwijs vinden inspirerende teksten via www.katholiekonderwijs.vlaanderen (> informatiepagina basisonderwijs > inloggen > pedagogisch-didactisch > leergebieden > Nederlands > modellen > taalscreening).
  • Om schoolteams van het secundair onderwijs daarbij te ondersteunen is er een Mededeling over de taalscreening met bijlagen (M-VVKSO-2014-022). Daarmee kunnen de scholen concreet aan de slag tijdens het proces van het in kaart brengen van de taalvaardigheid tot de opvolging ervan.