Verlofstelsels 2020-2021

16 maart 2020

Bereid je nu de verlofaanvragen voor het volgende schooljaar voor? Je kunt daarbij gebruik maken van het formulier Aanvraag-overeenkomst. Het model van vorig schooljaar wijzigde inhoudelijk niet. In de mededeling De belangrijkste verlofstelsels: bondige samenvatting van de voorwaarden en mogelijkheden vind je meer toelichting over de verlofstelsels.

De sociale onderhandelingen over de invoering van de loopbaanonderbreking ouderschapsverlof voor 1/10de en de versoepeling tot opname loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof en medische bijstand (flexibilisering) zijn nog niet afgerond. Deze bijkomende opties zijn dus nog niet van toepassing in het onderwijs.