Verlaging van de leerplicht en taalscreening

11 juni 2020

We krijgen veel vragen over de exacte ingangsdatum van de leerplicht, en het verplichte aantal halve dagen aanwezigheid op school. Daarom zetten we de relevante bepalingen in het ontwerp van decreet XXX nog even op een rijtje.

  • Vanaf het schooljaar 2020-2021 begint de leerplicht in het kleuteronderwijs, voor leerlingen die vijf jaar worden vóór 1 januari van het schooljaar. Daartoe moeten de kinderen 290 halve dagen daadwerkelijk aanwezig zijn. De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een vijfjarige kleuter als aanvaardbaar beschouwd wordt. Als de afwezigheid volgens de directeur aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid.
  • Vanaf het schooljaar 2021-2022 voert de school voor elke leerling in het gewoon onderwijs (anderstalige nieuwkomers uitgezonderd) een verplichte screening uit bij het begin van de leerplicht. Deze screening gaat na wat het niveau van de leerling inzake de onderwijstaal is. Deze screening kan nooit vóór de inschrijving van de leerling uitgevoerd worden.

De Vlaamse regering zal bepalen:

  • het instrument waarmee de screening bij het begin van de leerplicht gebeurt;
  • het moment en de manier van afname.

Op basis van de resultaten van de taalscreening, moeten leerlingen die het Nederlands onvoldoende beheersen vanaf het schooljaar 2021-2022 een actief taalintegratietraject Nederlands volgen, met in beginsel een taalbad.

Met “taalbad” wordt bedoeld: “intensieve onderwijsactiviteiten die tot doel hebben de leerling door onderdompeling in de onderwijstaal deze onderwijstaal te laten verwerven in functie van een snelle integratie in de reguliere onderwijsactiviteiten”. Dit kan een voltijds traject zijn. Een leerling kan gedurende het basisonderwijs maximaal één schooljaar een voltijds taalbad of voltijds gelijkwaardig alternatief volgen.