Vergeet het UBO-register niet: deadline op 30 september 2019

10 september 2019

Je moet het UBO-register invullen uiterlijk tegen 30 september 2019. De bestuurders van schoolbesturen die de nieuwe wetgeving niet naleven, riskeren boetes van 250 tot 50 000 euro. Als het bericht niet voor jou bedoeld is, geef het dan door aan medewerkers die belast zijn met de (financiële) administratie en/of aan de secretaris van de raad van bestuur.

Wie het UBO-register al (geheel of gedeeltelijk) heeft ingevuld, kijkt de mededeling waarnaar we hier verwijzen toch best nog even na. Hier en daar zijn er zaken veranderd; omdat de FOD Financiën zijn standpunt heeft verduidelijkt en/of omdat de applicatie is aangepast. De nieuwe standpunten zijn beschreven in de nieuwe FAQ UBO-register van de FOD Financiën van 19 juli 2019 met addenda van 26 augustus 2019.

De FOD Financiën kondigde nog nieuwe aanpassingen aan de applicatie aan. Die kunnen ook vereisen dat je ook na 30 september 2019 nog aanpassingen aan je registraties moet doen. Je ontvangt daarover ook na 30 september 2019 nog nieuwsberichten van ons. Zo moet bijvoorbeeld nog worden nagedacht over de updateprocedure van de vzw-gegevens.

Een belangrijke verduidelijking is er voor schoolbesturen die een rechtspersoon-bestuurder hebben als lid van hun raad van bestuur. Die schoolbesturen moeten nagaan of de rechtspersoon-bestuurder zijn uiteindelijke begunstigden al heeft geregistreerd en zo nodig actie ondernemen om de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon-bestuurder te integreren in het UBO-register van het schoolbestuur. Ook de persoon die de rechtspersoon-bestuurder in jouw raad van bestuur vertegenwoordigt, moet als bestuurder worden geregistreerd.

Wie nog niet geregistreerd heeft, begint daar nu best mee. Voor de eerste registratie tegen 30 september 2019 vind je in de mededeling onder titel 9 een stappenplan.

Met vragen kun je terecht bij Trui Vermeersch.