Verduidelijking regelgeving vakantieregeling van de personeelsleden binnen cvo

11 december 2019

Een personeelslid kan op vrijwillige basis de jaarlijkse vakantie opnemen in een ander deel van het schooljaar. Een leraar svwo kan bijvoorbeeld gevraagd worden om cursussen te geven tijdens de zomervakantie. De prestaties die hij levert in de schoolvakanties, worden in mindering gebracht van de prestaties die geleverd worden in andere periodes van het schooljaar. Het personeelslid presteert dus niet meer uren, het gaat enkel over een verschuiving van de opdracht.

Personeelsleden die in aanmerking komen voor het leveren van prestaties in de vakanties zijn:

  • vastbenoemde personeelsleden;
  • tijdelijke personeelsleden aangesteld in vacante uren;
  • tijdelijke personeelsleden aangesteld in niet-vacante betrekkingen waarvan het verlof doorloopt in de vakantie waarin er prestaties gevraagd worden. De aanstelling van een tijdelijk personeelslid eindigt bij terugkomst van de titularis. Wanneer er geen aanstelling is, kunnen er geen vakantieprestaties gevraagd worden.

Wat de administratief-technische verwerking van de personeelsdossiers betreft, wijzigt er niets. 

Naast het toepassen van bovenstaande regelgeving, kan een bestuur personeelsleden aanstellen op contractuele basis. Het bestuur is dan verantwoordelijk voor het betalen van het loon.