Verantwoord datagebruik ontwikkelen

14 september 2016

Datagebruik/informatiegebruik is een hot topic. Met dit nascholingsproject willen we inspelen op maatschappelijke tendensen waarbij er een steeds grotere aandacht is voor dat thema. Zo lezen we in beleidsteksten van de overheid hoge verwachtingen ten aanzien van scholen en leraren op dit vlak zoals in de beleidsnota Crevits 2014-2019, in de Onderwijsspiegel 2015 en 2016, in het ROK (Referentiekader Onderwijs Kwaliteit van de onderwijsinspectie).

Met dit project willen we de kwaliteitsontwikkeling (in schoolbeleid en/of klaspraktijk) versterken door - waar dat zinvol is - gebruik te maken van data. We ervaren bij verschillende betrokkenen (leidinggevenden, leraren) een nood aan ondersteuning bij het ontwikkelen van een onderzoekende houding op basis van data. Daartoe hebben we een breed aanbod ontwikkeld met verschillende modules voor diverse doelgroepen (besturen, directies, datateams, schoolteams, leraren, ...). In dit aanbod richten we ons tot basisonderwijs, buitengewoon onderwijs, secundair onderwijs en volwassenenonderwijs. 

Voor meer informatie kun je terecht op deze webpagina.

Als je een specifieke vraag hebt, dan kun je contact opnemen met diane.jacobs [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of met je contactpersoon (anker) uit de regionale/congregationele begeleiding.