Vasten 2016: elke schakel telt!

22 januari 2016

De schakels voor de vastentijd zijn, ieder jaar opnieuw: soberheid, verinnerlijking, solidariteit en verzoening. Zij haken in elkaar en werken samen. Zij vormen zo een stevige ketting in de voorbereidingstijd op Pasen, ook op school. Voor de vasten van 2016 krijgt de beeldspraak van het schakelen weerklank in de slogan waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen de 40 dagen van de vastentijd verbindt: elke schakel telt!

Het volgende aanbod werkt die leuze uit:

  • een affiche: in een ketting die rond tandwielen draait, krijgt 'vasten - elke schakel telt' een visualisering;
  • een Leeftochtnummer (jg. 31, nr. 7, maart 2016) brengt de vasten in relatie met het maandthema duurzaamheid en plaatst de schakels van de vasten in een duurzaamheidsperspectief;
  • een digitale XXL: een stevig digitaal dossier dat de vastenwerking helpt concreet maken met o.a. suggesties voor visualisering van de vastenwerking, een verzameling van 40 citaten (voor elke dag een kleine bezinningsimpuls), tips en een bezinningsblad bij elk van de schakels verinnerlijking, soberheid, solidariteit en verzoening;
  • een reeks bezinningskaarten i.s.m. Uitgeverij Muurkranten met teksten van Kathleen Boedt en Antoon Vandeputte;
  • een meditatieve diamontage (begin februari online) als eyeopener of bezinnende intro van een bijeenkomst.

Hier vind je het aanbod nader toegelicht.