Vaste benoemingen op 1 oktober

02 september 2015

De benoeming in wervingsambten op 1 oktober 2015 gebeurt op basis van de vacantverklaring en kandidaatstelling die reeds gebeurd zijn in april-mei. Nu is er dus géén nieuwe procedure van vacantverklaring.

Op 1 oktober kunnen enkel personeelsleden benoemd worden die op 1 juli nog niet konden worden benoemd, bv. omdat ze op 30 juni nog niet waren aangesteld voor doorlopende duur, of omdat de benoeming op 1 juli werd toegekend aan een ander personeelslid dat nu door mutatie of nieuwe affectatie of pensionering niet meer vastbenoemd is in de school. Anders gezegd: met de benoemingen van 1 juli en 1 oktober samen kunnen er niet voor méér uren vastbenoemde personeelsleden bijkomen dan dat er uren vacant waren verklaard op 15 april. Een klassplitsing of de verschuiving van opdracht van een andere vastbenoemde leraar naar een ander vak binnen dezelfde school laat dus geen bijkomende benoemingen toe. We herinneren er ook aan dat de vaste benoeming in overgenomen (geleende, gebufferde) uren-leraar in het secundair onderwijs enkel mogelijk was op 1 juli 2015, maar op geen enkele andere datum.

Bij vragen kun je contact opnemen met de Dienst Personeel op het telefoonnummer 02 507 07 01.