Van IDP naar evaluatiebox

11 december 2018

In het zog van het nieuwe leerplan voor het basisonderwijs Zin in leren! Zin in leven! (Zill) ontwikkelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de evaluatiebox basisonderwijs.

Evaluatiebox als hulpmiddel om de volledige ontwikkeling van je leerlingen in kaart te brengen

Zill zet aan tot breed evalueren. De evaluatiebox ondersteunt je daarbij. Je vindt er ter inspiratie een waaier aan evaluatie-instrumenten om sterktes en zwaktes, talenten en mogelijkheden te bekijken vanuit verschillende invalshoeken, op verschillende momenten, met verschillende soorten instrumenten en in verschillende situaties.

De aangeboden evaluatie-instrumenten helpen jou om de volledige ontwikkeling van je leerlingen in kaart te brengen, zodat je op basis daarvan de harmonische ontwikkeling van je leerlingen kunt stimuleren en hun leerproces kunt ondersteunen. We reiken je kansen aan om te werken aan een doelgericht evaluatiebeleid en de evaluatiebox gericht in te zetten voor de interne kwaliteitsontwikkeling van je school. Op die manier komen jij en je collega’s tegemoet aan de verwachtingen voor kwaliteitsvol onderwijs zoals opgenomen in het referentiekader voor onderwijskwaliteit.

Inschrijvingen gevalideerde toetsen voor einde basisonderwijs zijn geopend

In de evaluatiebox vind je ook gevalideerde leergebiedgebonden toetsen. Met behulp van die gevalideerde toetsen kom je tegemoet aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op de interne kwaliteitsontwikkeling. De gevalideerde toetsen vervangen met andere woorden de interdiocesane proeven voor het zesde leerjaar (IDP6). IDP4 bieden we dit schooljaar niet aan en stellen we in de toekomst onder een andere vorm ter beschikking.

Je kunt dit schooljaar kiezen uit toetsen voor vijf leergebieden, namelijk voor Frans, mens & maatschappij, Nederlands, wetenschappen & techniek en wiskunde. Elke leraar kan kiezen hoeveel toetsen hij afneemt en over welke leergebieden.

De toetsperiode start op maandag 27 mei en eindigt op maandag 17 juni 2019. Elke toets duurt ongeveer één lesuur en kun je op papier of online afnemen.

Directeurs en ICT-coördinatoren kunnen van 13 december 2018 tot en met 28 februari 2019 de klassen van hun school via de nieuwe website inschrijven voor deelname aan de gevalideerde toetsen voor het einde van het basisonderwijs. Bij de inschrijving kies je voor online afname of voor afname op papier. Je maakt een keuze voor alle deelnemende klassen. De gevalideerde toetsen staan vanaf 15 mei bij de evaluatie-instrumenten.

In de loop van de maanden januari en februari 2019 worden er in de verschillende regio’s ook informatiesessies in verband met de evaluatiebox en de gevalideerde leergebiedgebonden toetsen georganiseerd. Daarvoor kun je je inschrijven via nascholing.be.

Meer informatie vind je op de website bij veelgestelde vragen. Met andere vragen en bij problemen kun je terecht bij onze helpdesk:

  • Via e-mail: evaluatiebox [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
  • Telefonisch: 02 507 08 61