Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs - bouwen aan een school voor iedereen

07 november 2019

Sinds 2012 kunnen basisscholen zich bij de uitwerking van hun zorgbeleid laten inspireren door een vademecum zorg. Na zeven jaar was er nood aan een actualisering. Vandaag is het onontbeerlijk de focus te verbreden naar een gelijke onderwijskansenbeleid (GOK) gericht op kinderen en jongeren uit kansengroepen. Tegelijkertijd was er de vraag uit het werkveld, mede als gevolg van het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding, om ook voor het secundair onderwijs een dergelijk instrument te ontwikkelen. Vandaag is de realisatie ervan een feit. Je vindt het nieuwe vademecum op onze website. Het vademecum is ook beschikbaar in de vorm van een plooimap of een ringkaft, met samenvattende fiches die verwijzen naar de website. We geven hierbij toelichting tijdens de inforonde van Vlaanderen.

Het vademecum richt zich op de leraar, als spilfiguur van kwaliteitsvol onderwijs en van de begeleiding van al zijn leerlingen, maar is bedoeld voor het hele team. Ook directeurs en zorgcoördinatoren of leerlingenbegeleiders kunnen ermee aan de slag. Samen willen we “bouwen aan een school voor iedereen”. Het vademecum wil het schoolteam niet alleen ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie op een GOK- en zorgbeleid. Het heeft ook de ambitie een toetssteen te zijn waarmee elke school het eigen schoolbeleid in zijn dagdagelijkse praktijk kan optimaliseren. Het laat zich niet lezen als een boek, maar is op de eerste plaats een instrument met verschillende ingangen die leiden tot tips en reflectievragen bij de GOK- en zorgthema’s waar elke school mee bezig is.

De teksten, instrumenten en bronnen op de website actualiseren en vullen we geregeld aan. Waar mogelijk vind je voorbeelden van goede praktijk. Het wordt een dynamisch geheel. Op basis van de feedback en de input van iedereen die ermee aan de slag gaat, kan het verder groeien ... Zo kan het een gedragen vindplaats zijn voor al wie op school het GOK- en zorgbeleid verder wil uitbouwen.

De fiches zijn te koop in de webshop. Je kunt de webshop ook bereiken door vanuit onze webpagina helemaal bovenaan te klikken op “bestellen”. Vervolgens kies je voor “andere uitgaven van Katholiek Onderwijs Vlaanderen”.
De fiches zijn beschikbaar in een plooimap tegen de prijs van 13 euro. Voor leden is dit 9 euro. Ze zijn ook verkrijgbaar in een ringmap, dan kosten ze 19 euro en voor leden 13 euro.