Vacature pedagogisch begeleider taal basisonderwijs regio Antwerpen

01 oktober 2019

Ben je op zoek naar een uitdagende job in de onderwijswereld? Wil je deel uitmaken van een dynamisch team dat instaat voor de ondersteuning van Antwerpse katholieke scholen op pedagogisch en didactisch vlak? Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst een pedagogisch begeleider basisonderwijs aan te werven als taalbegeleider (50%) om het team van regio Antwerpen te versterken.

Je opdracht

Je opdracht kadert vooral binnen het thema ‘talenbeleid in diversiteit’. Met name het helpen realiseren van volgende strategische doelstellingen:

 • Schoolteams gaan uit van de kracht van de talige diversiteit in de samenleving en op school en zetten actief in op meertalige ontwikkeling van alle leerlingen.

 • Schoolteams creëren een krachtige taalleeromgeving met het ook op de ontwikkeling van de volledige persoon van de leerling.

 • Schoolteams stemmen hun onderwijsleerpraktijk af op de talige noden en behoeften van alle leerlingen.

Concreet bestaat je takenpakket uit:

 • instaan voor expertiseontwikkeling en –deling op het vlak van bovenstaande doelstellingen en dat in samenwerking met de collega-pedagogische begeleiders en andere organisaties;

 • scholen (basisonderwijs) en begeleiders ondersteunen op het vlak van bovenstaande doelstellingen;

 • professionalisering voor leraren, middenkader, leidinggevenden organiseren en/of aansturen;

 • pedagogische studiedagen en personeelsvergaderingen mee ondersteunen;

 • kijkwijzers en methodieken voor begeleidingswerk helpen ontwikkelen;

 • in teamverband werken vanuit de eigen regio en Vlaanderenbreed: in teamvergaderingen, werkgroepen, overleggroepen meewerken aan Vlaanderenbreed overleg rond relevante thema’s;

 • aan netwerking doen op regionaal niveau met externe organisaties binnen de regio Antwerpen;

 • Katholiek Onderwijs Vlaanderen loyaal vertegenwoordigen op verschillende overlegfora.

Je profiel

Wil je de dienstverlening aan onze scholen mee waarmaken en deel uitmaken van ons team, dan verwachten wij dat je:

 • over een relevant diploma en pedagogisch bekwaamheidsbewijs beschikt;

 • ruime onderwijservaring hebt op pedagogisch en didactisch vlak met praktijkervaring;

 • onderwijsgerelateerde ervaring hebt omtrent omgaan met talige diversiteit, creëren van krachtige taalleeromgevingen en afstemmen van onderwijsleerpraktijken op talige noden en behoeften;

 • kennis hebt van de inhoudelijke kaders m.b.t. omgaan met talige diversiteit, creëren van krachtige taalleeromgevingen en afstemmen van onderwijsleerpraktijken op talige noden en behoeften;

 • kennis hebt van praktijken omtrent intervisie, supervisie, professionele leergemeenschap, lerende teams en/of bereid bent zich daarover op korte termijn te professionaliseren;

 • loyaal en ruimdenkend in een team kan functioneren;

 • je engageert je opdracht eigentijds, correct en professioneel uit te voeren;

 • je verbindt tot permanente professionalisering en vorming in het kader van de begeleidingsopdracht o.a. in de vorm van een meerjarige basisvorming;

 • kennis hebt van het brede onderwijsveld;

 • loyaal de missie, visie en krachtlijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft;

 • je engageert mee te werken aan de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool;

 • beschikt over de nodige (ped)agogische, communicatieve en ICT-vaardigheden;

 • bereid bent flexibel om te gaan met werktijden.

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief in een professioneel team en in een open sfeer. Je zal werken vanuit regio Antwerpen.

 • Een halftijdse detachering met behoud van het onderwijsstatuut d.w.z. vaste benoeming en salaris.

 • Het betreft een tijdelijke aanstelling (ad interim) t.e.m. 31 maart 2020 met mogelijkheid tot verlenging.

Onze organisatie

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie en ledenvereniging van de katholieke (hoge)scholen, internaten, centra en universiteit in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en ondersteunen hen bij pedagogische, juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2 400 onderwijsinstellingen bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 935 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Interesse?

Voor meer informatie over de jobinhoud kun je contact opnemen met Ria Van Huffel, directeur pedagogische begeleiding regio Antwerpen, ria.vanhuffel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of 0492 732 656.

Solliciteren

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft hoe jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie. Solliciteren kan uiterlijk tot en met 24 oktober 2019.

Indien we je op basis van je cv en motivatie selecteren, nodigen we je uit voor een gesprek dat zal plaatsvinden op woensdag 6 november. Gelieve deze dag, in afwachting van een definitieve uitnodiging, vrij te houden.

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Marjolein Vermijl, HR-medewerker Dienst Ondersteuning via marjolein.vermijl [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of op telefoonnummer 02 507 07 91.