Vacature pedagogisch begeleider secundair onderwijs regio Mechelen-Brussel

04 december 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst voor de pedagogische begeleiding regio Mechelen-Brussel zo snel als mogelijk een voltijdse of 2 halftijdse pedagogisch begeleider(s) (v/m) als schoolbegeleider voor het secundair onderwijs aan te werven. 

Opdracht

De pedagogisch begeleider zal in de regio Mechelen-Brussel:

 • secundaire scholen ondersteunen op het niveau van de school als organisatie bij het realiseren van hun pedagogisch project en bij het bevorderen van hun onderwijskwaliteit
 • secundaire scholen ondersteunen bij de opvolging van een doorlichting
 • secundaire scholen onderwijsinnovaties aanreiken
 • secundaire scholen ondersteunen bij de implementatie van onderwijsinnovaties bv. de modernisering secundair onderwijs
 • nascholingen aansturen
 • overleggen met schoolbegeleiders van de eigen regio en de overige regio's
 • vragen vanuit het onderwijsveld ondersteunen en/of beantwoorden
 • vernieuwingen m.b.t. onderwijs opvolgen
 • netwerken voor leidinggevenden organiseren en ondersteunen

Profiel

Van de kandidaat verwachten we dat zij/hij:

 • loyaal de missie, visie en krachtlijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft
 • zich engageert mee te werken aan de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool
 • zich engageert haar/zijn opdracht eigentijds, correct en professioneel uit te voeren
 • een ruime belangstelling heeft voor onderwijs en onderwijsvernieuwing
 • ruime onderwijservaring heeft met een brede knowhow over de eigenheid en het functioneren van een secundaire school en het aansturen van een lerarenteam daarbinnen
 • de nodige (ped)agogische, communicatieve en ict-vaardigheden heeft

Statuut

Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief in een professioneel team en in een open sfeer. Je zal werken vanuit regio Mechelen-Brussel.

 • Een voltijdse detachering met behoud van het onderwijsstatuut d.w.z. vaste benoeming en salaris met een ingangsdatum in januari 2019.
 • Het specifieke moment van indiensttreding alsook eventuele overgangsmodaliteiten tussen de huidige functie van de kandidaat en de nieuwe aanstelling zijn bespreekbaar.

Interesse?

Voor meer informatie over de jobinhoud kan je terecht bij de regiodirecteur van Mechelen-Brussel, Peter Op ’t Eynde (peter.opteynde [at] katholiekonderwijs.vlaanderen) F. de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 0497 54 09 69.

Kandideren en selectie

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft hoe jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie. Solliciteren kan uiterlijk tot en met 6 januari 2019.

Samen met deze kandidatuurstelling voeg je een casusbeschrijving toe waarin jij een rol speelde. Deze casus (praktijkvoorbeeld) moet aantonen dat je over een aantal competenties beschikt die belangrijk zijn voor het uitoefenen van de functie van pedagogisch begeleider. De beschrijving van de casus mag maximaal twee A4 pagina's bedragen.

Kandidaten die op basis van hun cv en motivatie worden geslecteerd, zullen uitgenodigd worden voor een gesprek. Tijdens dit gesprek zullen zij de casus kunnen toelichten.

Kandidaten zijn bij voorkeur woonachtig in de regio Mechelen-Brussel.