Vacature halftijds pedagogisch begeleider competentieontwikkeling regio West-Vlaanderen

30 april 2019

Ben je op zoek naar een uitdagende job in de onderwijswereld? Wil je deel uitmaken van een dynamisch team dat instaat voor de ondersteuning van West-Vlaamse katholieke secundaire scholen? Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst een halftijds pedagogisch begeleider competentieontwikkeling (v/m) aan te werven om het team competentiebegeleiding van de Regio West-Vlaanderen te versterken.

Je opdracht

Concreet bestaat je takenpakket uit: 

 • de ontwikkelde vormings- en begeleidingsconcepten ter ondersteuning van competentieontwikkeling van leraren(teams) in scholen vertalen
 • onderwijsactoren in scholen ondersteunen in functie van het realiseren van meer inclusief onderwijs
 • deelnemen aan de vorming van de groep competentiebegeleiders met het oog op zowel persoonlijke professionele ontwikkeling als de professionele ontwikkeling van de begeleidingsgroep
 • kennis en inzicht verwerven in hoe didactiek, pedagogiek en HGW ingezet kunnen worden om meer inclusief onderwijs te realiseren
 • inzicht verwerven en inzetten van innovatiestrategieën
 • de onderwijsactualiteit volgen met focus op de doelen van het project competentieontwikkeling
 • reflectievaardigheden ontwikkelen om het eigen handelen te optimaliseren
 • de algemene projectdoelen “werken naar een meer inclusieve school” en “verbindend samenwerken met lokale onderwijspartners” met vormings- en begeleidingsinitiatieven mee ondersteunen
 • de reguliere pedagogische begeleiding mee ondersteunen
 • contacten leggen in het kader van verbindend samenwerken
 • de eigen expertise – in het bijzonder het werken in het secundair onderwijs - inzetten m.b.t. het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
 • de eigen expertise – in het bijzonder het werken in het secundair onderwijs – inzetten voor de ontwikkeling van vormings- en begeleidingsconcepten in het ondersteuningsnetwerk en daarbuiten

Je profiel

Wil je de dienstverlening aan onze scholen mee waarmaken en deel uitmaken van ons team, dan verwachten wij dat je:

 • over een onderwijsdiploma en een pedagogisch bekwaamheidsbewijs beschikt
 • ruime onderwijservaring hebt op pedagogisch- en didactisch vlak met praktijkervaring in het secundair onderwijs
  • ruime ervaring op het vlak van het opzetten van een gelijke onderwijskansen- en/of zorgbeleid, leerlingenbegeleiding, omgaan met diversiteit strekt tot aanbeveling
 • openstaat voor de brede inclusiegedachte en dat via haar/zijn eigen huidige praktijk kan aantonen
 • creatief kan denken en handelen rond de brede inclusiegedachte en dat ook kan aantonen via haar/zijn huidige praktijk
 • loyaal en ruimdenkend in een team kan functioneren
 • je engageert je om je opdracht eigentijds, correct en professioneel uit te voeren
 • je verbindt tot permanente professionalisering en vorming in het kader van de begeleidingsopdracht o.a. in de vorm van een meerjarige basisvorming
 • belangstelling hebt voor en kennis hebt van het brede onderwijsveld
 • belangstelling hebt voor en kennis hebt van onderwijs en onderwijsvernieuwing, in het bijzonder binnen het domein zorg
 • loyaal de missie, visie en krachtlijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft
 • je engageert mee te werken aan de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool
 • beschikt over de nodige (ped)agogische, communicatieve en ict-vaardigheden
 • je over grote relatiebekwaamheid beschikt in functie van teamwerk en vergaderingen
 • bereid bent flexibel om te gaan met werktijden

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief in een professioneel team en in een open sfeer. Je zal werken vanuit regio West-Vlaanderen.

 • Een halftijdse detachering met behoud van het onderwijsstatuut d.w.z. vaste benoeming en salaris.
 • Eventueel uitbreidbaar met een halftijds opdracht domein zorg (zie andere vacature).
 • Ingangsdatum: 1 september 2019.

Onze organisatie

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie en ledenvereniging van de katholieke (hoge)scholen, internaten, centra en universiteit in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en  ondersteunen hen bij pedagogische, juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2 400 leden bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 935 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Interesse?

Voor meer informatie over de jobinhoud kan je contact opnemen met:

Solliciteren

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft hoe jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie. Solliciteren kan uiterlijk tot en met vrijdag 24 mei 2019.

Indien we je op basis van je cv en motivatie selecteren, nodigen we je uit voor een gesprek.

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Marjolein Vermijl, HR - medewerker Dienst Ondersteuning via marjolein.vermijl [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of op telefoonnummer 02 507 07 91.