Vacantverklaring 2020-2021

23 september 2020

De vacante betrekkingen in wervingsambten worden vastgesteld op 15 oktober 2020 en meegedeeld tegen 15 november 2020. Specifiek voor dit schooljaar en in alle onderwijsniveaus moet de vacantverklaring ook een aantal betrekkingen vermelden waarin vastbenoemde leden van het onderwijzend personeel bepaalde dienstonderbrekingen nemen.  

In het gewoon secundair onderwijs worden de betrekkingen opgericht met overgedragen uren-leraar vacant verklaard op 15 november en uiterlijk meegedeeld op 30 november. Wanneer er na 15 oktober geen betrekkingen meer opgericht worden met overgedragen uren-leraar, mag er gewerkt worden met één vacantverklaring. 

De benoemingen gaan dan in op 1 januari 2021. 

Onder het thema Vaste benoeming vind je onze aangepaste mededeling over de vacantverklaring van wervingsambten: afzonderlijk voor het volwassenenonderwijs en voor de andere niveaus. Ook de modellen daarbij zijn aangepast.