Update mededeling verlofstelsels

18 december 2019

We actualiseerden de mededeling De belangrijkste verlofstelsels: bondige samenvatting van de voorwaarden en mogelijkheden op basis van de recente wijzigingen in de regelgeving. Over het ouderschapsverlof voor 1/10de en de flexibilisering van de periodes moet nog verder worden onderhandeld. Die thema’s zijn dus nog niet opgenomen in de mededeling.