Update mededeling studiemeester-opvoeder internaat: bekwaamheidsbewijzen

11 december 2019

We actualiseerden de mededeling Studiemeester-opvoeder: bekwaamheidsbewijzen. We voegden een punt 4 toe dat meer info geeft over de nieuwe lerarenopleiding en de nieuwe diploma’s die eraan vast hangen. Als gevolg van die vernieuwingen werden de bekwaamheidsbewijzen voor het ambt van studiemeester-opvoeder uitgebreid.