Update ‘Evalueren en delibereren in coronatijden: specifieke aanbevelingen voor het voltijds secundair onderwijs’

02 juni 2020

We vulden de mededeling verder aan op basis van vragen van scholen en verduidelijkingen van de overheid:

  • Het draaiboek vraagt om de resterende onderwijstijd te maximaliseren en de eventuele examens best enkel in de laatste week van juni te organiseren. Maar om die evaluatieperiode voor de scholen werkbaar te houden, is de school niet gehouden aan het maximale aantal halve of volle dagen dat de leerlingen van een bepaald heropgestart leerjaar naar school komen.
  • We verwijzen naar de modelbrief die we op 15 mei via de nieuwsbrief verspreidden. Scholen kunnen zich daarop baseren om de ouders en leerlingen te informeren over de nieuwe afspraken over evaluatie en deliberatie.
  • Binnen het flexibel leertraject waarbij de delibererende klassenraad voor alle leerlingen van een bepaald structuuronderdeel (in een 1ste leerjaar van een graad) vooraf beslist om de delibererende klassenraad uit te stellen tot het einde van het 2de leerjaar van de graad is het niet mogelijk om het 1ste leerjaar van de graad over te zitten in hetzelfde structuuronderdeel.
  • Een delibererende klassenraad is verplicht om bij de uitreiking van een oriënteringsattest B een gunstig of ongunstig advies met betrekking tot het overzitten van het leerjaar te formuleren. Enkele weken geleden besliste de Vlaamse regering dat die verplichting ook geldt voor leerlingen van het eerste leerjaar A of B na het behalen van een oriënteringsattest A met beperkingen.
  • Delibererende klassenraden kunnen op afstand verlopen, bijvoorbeeld via video- of teleconferentie. De school denkt vooraf best na over randvoorwaarden als veilige software, het ondertekenen van de notulen en over hoe een eventuele stemming verloopt.
  • We raden scholen aan om de eindbeslissing (rapportuitreiking) en de oudercontacten digitaal te laten verlopen. Voor wie verminderde toegang heeft tot digitale alternatieven of bij andere gegronde redenen, moeten het afhalen van het rapport en/of het oudercontact wel fysiek mogelijk blijven.