Uitnodiging om gebruik te maken van het (volledig gefinancierde) programma voor gezondheidseducatie

24 juni 2020

Het onderzoeksinstituut van de Universiteit van Aken wil, in samenwerking met academische en niet-academische partners in de Euregio, het onderwijs en het bewustzijn van de jonge bevolking op het gebied van gezondheid vergroten. Daartoe bereiden ze een nieuw consortium voor (EUREDUC genaamd) met partners in Duitsland, Nederland en België (bijv. Universiteit van Aken, Maastricht en Hasselt) om over een periode van 3 jaar concrete doelstellingen op het gebied van onderwijs, sensibilisering en preventie te bereiken.

Hun focus ligt op hartziekten, die verantwoordelijk zijn voor 30-40% van alle sterfgevallen in Europa. Hoewel velen nu weten dat "bewegen gezond is" en "frieten ongezond", zien slechts weinigen zichzelf nog als "risicopatiënt". Vooral kinderen weten nauwelijks waarom iets ongezond is. Een verhoogde (speelse) educatie doet hen echt begrijpen waarom bepaalde dingen gezond of ongezond zijn en wat de concrete gevolgen voor hen zijn, wat het voor hen gemakkelijk maakt om op eigen initiatief een gezondere levensstijl na te streven en dit zelfs aan hun omgeving over te brengen.

Daarom richten ze zich in een nieuw initiatief intensief op meer en leuker onderwijs. In het kader van dit initiatief willen ze onderwijsprogramma's opzetten die gericht zijn op bewustwording van hartziekten en preventieve maatregelen. Deze programma's zullen gratis en in de moedertaal van de regio worden aangeboden. Bovendien zijn deze programma's flexibel in duur en kunnen ze dus optimaal worden afgestemd op de voorkeuren van de school (variërend van 1 uur tot 1 week). In het kader van dit programma zullen ze bijvoorbeeld levensgrote inlooporgaanmodellen gebruiken en een bordspel en stripboek ontwikkelen om kinderen interactief te leren over belangrijke gezondheidsaspecten.

Om dit consortium op te starten en financiering voor dit programma te verkrijgen, zijn ze momenteel op zoek naar kleuterscholen en basisscholen die mogelijk geïnteresseerd zijn om deze educatieve programma’s te ontvangen (volledig betaald en flexibel in duur). Als je geïnteresseerd bent, kun je de ondertekende intentieverklaring, terugsturen (via e-mail). Houd er rekening mee dat dit slechts een intentieverklaring is en dat er op dit moment geen verplichtingen hoeven te worden aangegaan.

Meer informatie over het programma.

Bij voorbaat dank en vriendelijke groeten,

Dr. Emiel P.C. van der Vorst
Group Leader
IZKF/IMCAR Immune-Lipid Crosstalk Research Group
RWTH Aachen, Germany
Telefon: +49 241-80-36914