Uitnodiging lerend netwerk type 9 bubao

11 juni 2019

Op vraag van enkele scholen type 9 (en type 2 autisme) organiseren we een lerend netwerk met als thema ‘Wat als het klasgebeuren voor leerlingen met autisme voltijds niet meer haalbaar is?’.

Steeds meer leerlingen met autisme vallen ook binnen de veilige setting van type 9/2 uit, waardoor er gezocht moet worden naar een traject op maat om de leerling weer aansluiting te laten vinden met de school/groep. Time-out, rustklas, stressreductie, Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH), Bednet, samenwerking met multifunctionele centra (MFC) of ouders … creatieve oplossingen, maar telkens met organisatorische gevolgen.

We zoeken mensen die, vertrekkend vanuit een casus of leervraag, met een open geest samen willen delen, leren en zoeken. Op woensdag 9 oktober 2019 komen we een eerste keer samen in de gebouwen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Guimardstraat 1, 1040 Brussel) van 9.30 tot 12 uur. Je kunt je nog altijd inschrijven bij Els Vanschelvergem (els.vanschelvergem [at] katholiekonderwijs.vlaanderen). We ronden het aantal inschrijvingen af op dertig. Deelnemers die zich al ingeschreven hebben, mogen op vrijdag 4 oktober een persoonlijke uitnodiging verwachten. Op donderdag 3 oktober maken we de laatste afspraken met de centrale stuurgroep autisme en de betrokken begeleiders. 

joke.boeckx [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Joke Boeckx), jana.gastmans [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Jana Gastmans), els.vanschelvergem [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Els Van Schelvergem) en enkele leden van de centrale stuurgroep autisme (CSA) begeleiden de gesprekken in kleine en grote groep.

Voor buso OV1 type 9 organiseren we op 7 mei 2020 (9.30 tot 12 uur) een lerend netwerk met als thema ‘Toekomstperspectief en alternatieve trajecten in OV1’. Meer details volgen in een latere nieuwsbrief.

Je kunt meer lezen over autisme op onze vernieuwde webpagina’s.