Tussenkomst in de kosten van de revisor voor boekjaar 2018

03 maart 2020

De Vlaamse begroting 2020 bevat een budget voor de tegemoetkoming in de kosten van een commissaris voor de wettelijke jaarlijkse controle van 2018. Je kunt je aanvraag voor die tussenkomst via dit aanvraagformulier elektronisch indienen bij bedrijfsrevisoren.agodi [at] vlaanderen.be. De uiterste indiendatum is 31 maart 2020.

De omzendbrief NO/2010/01 moet nog worden aangepast.

Alleen de schoolbesturen die verplicht waren om voor het boekjaar 2018 een bedrijfsrevisor aan te stellen, kunnen een tegemoetkoming vragen. Alleen de kosten voor de jaarlijkse wettelijke controle komen in aanmerking voor een tegemoetkoming, niet de kosten van andere bijkomende opdrachten aan de bedrijfsrevisor (bijvoorbeeld in het kader van een fusie van schoolbesturen).

De schoolbesturen die in aanmerking komen voor de tussenkomst, zijn de schoolbesturen die voor boekjaar 2018 aan het criterium ‘zeer grote vzw’ voldeden. Het criterium is beschreven in de punten 4 en 5 van het aanvraagformulier.

De maximale tussenkomst bedraagt 90% van de kosten van de controle van de jaarrekening van 2018. We verwachten dat de werkelijke tegemoetkoming tussen 50% en 55% van de factuurbedragen zal bedragen.

Naast het aanvraagformulier moet je ook volgende documenten meesturen:

  • de facturen die je van de revisor hebt ontvangen voor de jaarlijkse wettelijke controle van boekjaar 2018;
  • het bewijs van neerlegging dat is afgeleverd door de Nationale Bank van België (NBB).

Schoolbesturen waarvan het boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar, kunnen ook een aanvraag indienen door de facturen van twee opeenvolgende jaren te vermenigvuldigen met het aantal maanden van kalenderjaar 2018, gedeeld door 12. Wanneer het boekjaar bijvoorbeeld samenvalt met het schooljaar, dan kun je een tegemoetkoming vragen voor 8/12 van de factuur van de controle van het schooljaar 2017-2018 en voor 4/12 van de factuur van de controle van het schooljaar 2018-2019.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bernadette Maertens of Trui Vermeersch