Toll-net nascholingen e-leren

05 oktober 2015
Toll-net staat voor “Technologie-ondersteund levenslang leren”. Toll-net ondersteunt docenten en coördinatoren in de volwasseneneducatie op het vlak van e-leren en gecombineerd leren. Hiervoor zet Toll-net verschillende activiteiten op: workshops, cursussen, leernetwerken (communities), trajectbegeleidingen … Meer informatie vind je in in de nascholingsfolder e-leren van Toll-net voor het najaar 2015.