Toelichting studieadvies OV1-OV2-OV3 in verband met stages en kwalificatieproef

12 mei 2020

Ondertussen zijn er wijzigingen aan de regelgeving doorgevoerd die de studiebekrachtiging soepeler mogelijk maken in OV1, OV2 en OV3. We lichten de mogelijkheden toe in het document toelichting studieadvies OV3, OV2, OV1 in verband met stages.