Terugvordering van de kosten van de paasnoodopvang bij het lokaal bestuur

08 juni 2020

Scholen die in de paasvakantie noodopvang hebben ingericht, kunnen de kosten daarvan terugvorderen bij het lokaal bestuur. Je kunt daarbij gebruik maken van deze brief met sjabloon voor het kostenoverzicht.

Je moet de kosten zo volledig mogelijk kwantificeren maar ook rekening houden met de eventuele afspraken die je gemaakt hebt met het lokaal bestuur.

Sommige lokale besturen hebben voor bepaalde kosten die verband houden met de paasnoodopvang een subsidie gekregen van VVSG. Scholen zijn niet gebonden door de regels die de VVSG heeft gebruikt voor de toekenning van die subsidie. Die regels hebben geen invloed op welke scholen een compensatie kunnen krijgen van de lokale besturen en op de omvang van die compensatie. Daar speelt immers de autonomie van de lokale besturen.