Tegemoetkoming controle jaarrekening

03 januari 2019

Schoolbesturen die verplicht zijn om hun jaarrekening door een bedrijfsrevisor te laten controleren, kunnen een tegemoetkoming in de kosten van de controle aanvragen bij het Departement Onderwijs. Het Departement Onderwijs heeft tot nu toe geen duidelijke regels vastgesteld voor de tegemoetkoming voor schoolbesturen die eenmalig met een verkort of verlengd boekjaar werken. Een verkort of verlengd boekjaar wordt soms gebruikt bij een fusie.

Wat wel vaststaat is dat de facturen van de bedrijfsrevisor ten laatste op 31 maart 2019 moeten worden ingediend. Facturen van een boekjaar dat begint en eindigt in 2018 (bijvoorbeeld wanneer het boekjaar samenvalt met kalenderjaar 2018 of wanneer het boekjaar eenmalig loopt van 1 maart 2018 tot 31 december 2018 of van 1 januari 2018 tot 31 augustus 2018), kunnen worden ingediend tot 31 maart 2020.

Het departement vraagt om facturen die betrekking hebben op een boekjaar dat over twee kalenderjaren loopt, proportioneel te splitsen en twee keer in te dienen. Zo kunnen schoolbesturen voor een boekjaar dat loopt van 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2018, een tegemoetkoming vragen op 4/12 van de factuur vóór 31 maart 2019 en een tegemoetkoming op 8/12 van diezelfde factuur vóór 31 maart 2020. Aanvragen die betrekking hebben op boekjaren van twaalf maanden die over twee kalenderjaren lopen, worden door het Departement Onderwijs gehonoreerd voor zover die facturen tijdig worden ingediend.

Extra voorbeelden:
  • Bij een verkort boekjaar van 1/12/2017 tot en met 31/08/2018 kan een tegemoetkoming gevraagd worden op 1/9 van de factuur vóór 31/03/2019 en op 8/9 van de factuur vóór 31/03/2020.
  • Bij een verlengd boekjaar van 1/12/2017 tot en met 31/12/2018 kan een tegemoetkoming gevraagd worden op 1/13 van de factuur vóór 31/03/2019 en op 12/13 van de factuur vóór 31/03/2020.