Taalontwikkeling Frans in het teken van communicatieve vaardigheden

09 mei 2017

In de Onderwijsspiegel 2017 lezen we de bevindingen van het kwaliteitsonderzoek van Frans in de basisschool. Daaruit blijkt onder andere dat leraren vaak nog te veel de nadruk leggen op de kennis van woordenschat en grammatica an sich. Daarbij verliezen ze het hoofddoel van het onderricht Frans in het basisonderwijs uit het oog, namelijk de kinderen in staat stellen om op een beperkt niveau in het Frans te communiceren in een aantal concrete situaties, aansluitend bij hun leefwereld. Met andere woorden, we willen van onze leerlingen “taalgebruikers” maken die:

  • de Franse taal durven te gebruiken;
  • in het Frans vragen kunnen stellen en ook vragen kunnen beantwoorden;
  • het Frans kunnen inzetten om informatie te verkrijgen en mee te delen;
  • bruikbare informatie kunnen achterhalen uit teksten in het Frans die ze gehoord of gelezen hebben;
  • eenvoudige communicatieve tekstjes kunnen schrijven met behulp van gegeven woorden of van bouwstenen.

Ook in het leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven! zijn de generieke doelen bewust vanuit de vaardigheden geformuleerd, met aandacht voor de functionele ondersteunende kennis. Op die manier geven we de plaats van de communicatieve vaardigheden en de ondersteunende rol van grammatica en woordenschat nog explicieter aan.

Om de kwaliteit van het onderwijs Frans te bewaken, zal in het kader van het nieuwe leerplanconcept in de evaluatietool ook taalontwikkeling Frans een plaats krijgen.

Meer informatie over de visie en de aanpak van Frans vind je in het leerplan Frans, in het praktijkboek Frans en de visietekst op vreemdetalenonderwijs. Informatie over talensensibilisering en taalinitiatie vind je in de brochure “Ik wil talen leren. Jij ook?”. Met vragen kun je ook altijd terecht bij de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.