Symposium: 'Troeven van de basisschool als fundament voor ontwikkelen en leren'

25 augustus 2015

Op maandagmorgen 28 september 2015 organiseert de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) het symposium Troeven van de basisschool als fundament voor ontwikkelen en leren

In het werkjaar 2014-2015 verkende de Vlor wat het basisonderwijs in Vlaanderen maakt tot wat het is. De resultaten van die strategische verkenning zijn gebundeld in de nieuwe publicatie De basisschool als fundament voor ontwikkelen en leren. Op het symposium stelt de Vlor de publicatie voor. De belangrijkste elementen worden met voorbeelden uit het basisonderwijs van vandaag geïllustreerd. Leraren, directies, ouders … tonen de troeven van onder andere geïntegreerd werken, het educatief partnerschap tussen school, ouder en leerlingen en gedeeld leiderschap in het team van de basisschool. De Raad Basisonderwijs van de Vlor reageert met een statement, waarin hij zich uitspreekt over wat voor hem de belangrijkste aandachtspunten en krachtlijnen zijn voor een sterk basisonderwijs, nu en in de toekomst.

Meer informatie over het programma, de praktische details en de bestelling van het boek vind je op de website van de Vlor.