Succesvolle start van nascholing STEM in de regio's

23 oktober 2015

De prioritaire nascholing STEM, die dit schooljaar voor onze basisscholen georganiseerd wordt, ging van start in de verschillende regio’s. Op diverse locaties gaven pedagogisch begeleiders van Katholiek Onderwijs Vlaanderen infosessies waarbij de visie van STEM binnen wereldoriëntatie werd geduid. De 130 deelnemende scholen konden tijdens korte netwerkmomenten al even 'STEM-mig' aan de slag. Het 'STEM-recflectie-instrument', waarmee je de beginsituatie van je school in kaart brengt, werd eveneens voorgesteld.

Ondertussen zijn in enkele teams ook al de eerste netwerksessies gegeven. Tijdens zo'n sessie word je als deelnemer zelf onderzoeker en verken je intensief de didactiek van onderzoekend leren. Alle materialen die in deze nascholing STEM ontwikkeld worden, kun je raadplegen in de rubriek Documentatie bij wereldoriëntatie op de website van het katholiek basisonderwijs.