Stuurgroep volwassenenonderwijs: laatste nieuwsflash

29 september 2015

Onderwijsdecreet XXV stelt een eind aan de decretale verplichting van de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo (Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs) om, voor de uitvoering van hun gezamenlijke opdrachten, een stuurgroep op te richten.

Niettemin blijven de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo bij decreet verplicht een aantal opdrachten gezamenlijk uit te voeren, met name inzake curriculumontwikkeling, EVC en onderwijs aan gedetineerden.

Daarnaast beslisten zij om ook te blijven samenwerken inzake geletterdheid en e-leren. In punt 2 lichten wij toe hoe de samenwerking tussen de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo vanaf 1 september 2015 vorm heeft gekregen.
Eerst informeren wij je met deze nieuwsflits graag nog een laatste keer over de voorbije activiteiten van de stuurgroep volwassenenonderwijs.