Studiemeester-opvoeder internaat: 'veelgestelde vragen' geactualiseerd

01 februari 2016

De reglementering betreffende het gesubsidieerde ambt van studiemeester-opvoeder in het internaat kun je reeds langer in beknopte vorm consulteren onder de 'veelgestelde vragen' op de website www.internaat.be; je vindt ze ook bij de documenten van de Dienst Personeel in de rubriek Internaten. Deze teksten zijn nu geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen betreffen de pensioenen en de data voor vacantverklaring en vaste benoeming in wervingsambten. Andere rubrieken behandelen de bekwaamheidsbewijzen; tijdelijke aanstelling; einde aanstelling en ontslag; wedden en toelagen; verlofstelsels; ziekte- en bevallingsverlof, enz. Bij vragen over al deze aangelegenheden kun je ook terecht bij de dienst_personeel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Dienst Personeel), tel. 02 507 07 01.