Studiedag 'De Europese Unie in het leven van elke dag'

05 september 2019

De studiedag De Europese Unie in het leven van elke dag: in de klas interactief en kritisch werken met concrete gevallen stelt een leermethode met bijhorend lesmateriaal voor die toelaat om de EU-dimensie in het lessenpakket van het secundair onderwijs te verwerken. Daarbij ligt de focus niet zozeer op het ontwikkelen van volledige lessen over de EU. Het is daarentegen de bedoeling om via korte lesactiviteiten de EU te integreren in bestaande lessen in o.a. economie, aardrijkskunde, geschiedenis, burgerschap, PAV, cultuurwetenschappen, talen, ICT, wetenschappen en techniek, …

Deze gratis studiedag vindt plaats op vrijdag 22 november 2019 aan de KU Leuven, faculteit Rechten. Inschrijving is verplicht.