Studiedag ‘Het internaat als schatkamer van ontwikkelingskansen’

11 oktober 2018

Op vrijdag 16 november vindt de Vlaanderenbrede studiedag voor internaten plaats in het Diocesaan Pastoraal Centrum Mechelen met als gastspreker prof. Jelle Jolles, auteur van ‘Tienerbrein’. Het ‘bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling’ is het tweede pedagogische basisdoel uit het Pedagogisch Kader internaten en meteen ons jaarthema voor 2018-2019.

Samenleven op internaat biedt heel wat kansen en mogelijkheden om de persoonlijke ontplooiing van kinderen en jongeren te stimuleren.  Hoe kunnen we als opvoeder een sterke, stimulerende context scheppen? Inzicht in de ontwikkeling van het brein, beter begrijpen waarom jongeren doen wat ze doen en soms niet doen wat we van hen verwachten, biedt opvoeders houvast om te weten waar ze best op inzetten in het opvoedingsproces.

Vanuit een voordracht met inspirerende voorbeelden willen we samen nadenken hoe we via een rijk en divers aanbod en via de inzet op executieve functies van onze internaten schatkamers van ontwikkelingskansen kunnen maken.

Schrijf je snel in voor deze boeiende studiedag.