Structuurwijzigingen melden bij AGODI vóór 31 maart of vóór 1 april

16 maart 2020

Wij attenderen je graag op twee indiendata: vóór 31 maart 2020 of vóór 1 april 2020 moet een aantal structuurwijzigingen aan AGODI gemeld worden.

Voor de meeste structuurwijzigingen is een voorafgaandelijke goedkeuring vereist van de DPCC. Waar de melding gepaard gaat met een akkoord van de scholengemeenschap, kan het akkoord genoteerd worden in het proces-verbaal van de scholengemeenschap.

Belangrijke corona-maatregel van AGODI: Geraak je niet op tijd aan de nodige handtekeningen voor formulieren of akkoorden? Stuur ze dan door zonder handtekening of bijkomend verantwoordingsstuk. Je kunt ze later in je school ter beschikking stellen of aan AGODI bezorgen. Zo lopen de processen geen vertraging op.

31 maart 2020 

voor het gewoon en het buitengewoon secundair onderwijs: samenstelling scholengemeenschap 2020-2026: gebruik Bijlage 1 van de SO 62

1 april 2020

Voor het gewoon basisonderwijs:

  • de programmatie van een school, al of niet via splitsing van een bestaande school in twee scholen: gebruik Bijlage 1 van de BaO/97/3

Voor het gewoon secundair onderwijs:

Voor het buitengewoon secundair onderwijs:

Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Isabelle Dobbelaere of bij Patrick Deboutte.