Stopzetting afname APTIS-test bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen

15 oktober 2019

Leraren kunnen hun taalniveau voor Engels voor de vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven via de APTIS-test officieel laten inschalen en certificeren in een beheersingsniveau van het Europees referentiekader voor talen. Zij kunnen dat doen, omdat ze een zaakvak in CLIL willen geven of voor een individueel professionaliseringstraject.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen was tot nu toe een door de British Council erkend testcentrum voor het behalen van het C1-certificaat via een examen. Door de nakende Brexit en het feit dat de regio Vlaanderen niet winstgevend is, wordt het kantoor gesloten en kunnen we in de toekomst geen APTIS-test meer aanbieden.

Op woensdag 6 november 2019 nemen we de APTIS-test (nieuwe examens + herkansing) nog éénmaal af in Gent, op woensdag 22 januari 2020 in Antwerpen. Op woensdag 22 april 2020 (Gent) is enkel nog herkansing mogelijk.

Schrijf je in via nascholing.be. Daar vind je ook meer info over de certificering van je taalniveau Engels met de APTIS-test.