Stijging uren vervolgcoaching vanaf 1 september 2016

13 juni 2016

Vanaf 1 september 2016 zal de ondersteuning voor de vervolgcoaching van anderstalige nieuwkomers op een andere manier berekend worden. Elke school die OKAN organiseert, zal dan 0,9 u leraar krijgen per leerling die op 1 februari van het vorige schooljaar in OKAN ingeschreven was om in de vervolgcoaching te voorzien. Voor scholen die na 1 februari gestart zijn geldt de teldatum van 1 juni. De ondersteuning voor het schooljaar 2016-2017 zal al op deze manier berekend worden op basis van de leerlingenaantallen op 1 februari (of 1 juni) 2016.

Vervolgcoaching volgt de jongeren die in OKAN zitten op en voorziet in een warme overdracht door een goede informatiedoorstroming naar de vervolgschool. Daarnaast werkt het aan het verhogen van begrip en expertise van leraren in vervolgscholen binnen en buiten de scholengemeenschap.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is heel blij dat de ondersteuning voor vervolgcoaching opgetrokken wordt. In september organiseren we alvast een infomoment voor vervolgcoaches. De datum en de agenda hiervoor worden nog meegedeeld.