Stand van zaken betreffende opschorting Maatwerkdecreet door de Raad van State

11 mei 2016

We hebben volgend bericht ontvangen van de VDAB:

'Door de schorsing van de uitvoeringsbesluiten collectief maatwerk was ook de wetgeving BTOM mee ter ziele gegaan, waardoor we tijdelijk ook geen recht op beschutte werkplaats konden toekennen. De wetgeving voor het recht op beschutte werkplaats is in herstel. Het ontwerp werd goedgekeurd door Inspectie-Financiën en ligt nu bij Begroting. Bij leven en welzijn is dat afgerond tegen 1 juli aanstaande.  Dan zullen we terug de jongeren uit OV2 kunnen toeleiden naar de beschutte werkplaatsen.'

Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen blijven we het dossier van kortbij opvolgen. Vanuit de Vlaamse Onderwijsraad (commissie buitengewoon secundair onderwijs) is er ook een schrijven verstuurd naar ministers Hilde Crevits (onderwijs) en Liesbeth Homans (sociale economie). Op donderdag 12 mei wordt het dossier in de commissie buso verder opgevolgd. De stuurgroep 'BuSO OV2 – groep Maatwerk' gaat daarover verder in gesprek met de VDAB op 8 juni. We willen zo tot een afdoende oplossing komen voor dit meer dan urgente probleem. We houden jullie op de hoogte via onze communicatiekanalen.