Stages, schoolloopbaan en studiebekrachtiging in buso OV1, OV2 en OV3

27 april 2020

Er is veel onduidelijkheid rond de afronding van het schooljaar omdat bv. stages, kwalificatieproeven, duale trajecten niet volledig (of zelfs helemaal niet) zijn doorgegaan.

Voor het buitengewoon secundair onderwijs zochten we (binnen de regelgeving) uit welke impact dit heeft voor onze leerlingen in functie van de studiebekrachtiging.  Eerstdaags mag je de nodige verduidelijking verwachten rond de studiebekrachtiging en schoolloopbaan van de leerlingen in buso OV1, OV2 en OV3.

  • Met betrekking tot stages en SMT kunnen we je al geruststellen dat er regelgevend geen belemmeringen zijn. In het document dat we eerstdaags publiceren klaren we dit uit per opleidingsvorm zodat duidelijk is welke stappen of documenten nodig zijn. Ook hier bereiden we de nodige documenten voor zodat de planlast tot een minimum beperkt blijft.
  • Voor de kwalificatieproef in OV3 bekijken we hoe deze verder afgehandeld moet worden. Hiervoor wachten we nog op info van de overheid.
  • Voor de duale trajecten OV3 werken we de verschillende scenario's verder uit zodat we ook hier snel met de nodige info kunnen komen.