Spoedtelling 1 september 2016

15 september 2016

In Nieuwsbrief 49 werd aangekondigd dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen niet langer een eigen spoedtelling organiseert bij zijn scholen (enkel nog bij de internaten).

De afspraak luidde dat AgODi ten laatste 15 september de leerlingenaantallen van de vrije katholieke gewone en buitengewone basis- en secundaire scholen aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen zou bezorgen. Morgen 16 september om 11 uur zou dan, simultaan door alle netten, een perscommuniqué verspreid worden met de resultaten van de septembertellingen, onmiddellijk gevolgd door een extra Nieuwsbrief. Dank zij de stipte medewerking van al onze scholen zag het ernaar uit dat de afspraken integraal zouden nagekomen worden.

Verrassend laattijdig is vastgesteld dat bepaalde schoolsoftwarepakketten niet compatibel zijn met Discimus. Hierdoor is men genoodzaakt de publicatie van de gecommentarieerde leerlingenaantallen met één week uit te stellen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen dankt alvast uitdrukkelijk zijn 2 372 scholen en internaten om de ruim 739 000 leerlingen en internen stipt te registreren.